Palivové drevo v r.2021

je možné dodať upravené na klátiky o dĺžke  30 cm,

ponúka sa i poukladanie klátikov na určené miesto.

Táto služba je spoplatnená, informácie na tel. čísle :0915967602