Členovia výboru spoločnosti

predseda  Vladimír Pašiak

členovia.  Oľga Belušiaková

Janka Rončáková

Ing. Jaroslav Hecko

Branislav Kriška