OZNAM

Na základe rozhodnutia výboru US Tisovec sa interná časť stránky nebude zverejňovať. Zákon o pozemkových spoločenstvách to neprikazuje. Naďalej je možné poskytovať informácie pre členov spoločnosti, telefonicky, elektronickou poštou  v rámci zákona č. 97/2013 Zb. a Stanov spoločnosti.